Akademski članovi programa EE

Udruženje Elia želi zahvaliti sveučilištima i akademskim ustanovama koje su se uključile u program Elia Exchange s velikim entuzijazmom za suradnju s društvima koja pružaju jezične usluge kako bi se poboljšala zapošljivost studenata.

Upoznajte akademske članove programa Elia Exchange:

University of Antwerp

Sveučilište u Antwerpenu

Belgija

Web-mjesto

Universiteit Gent

Sveučilište u Gentu

Belgija

Web-mjesto

KU Leuven

Sveučilište u Leuvenu

Belgija

Web-mjesto

Vrije Universiteit Brussel

Sveučilište Vrije u Bruxellesu

Belgija

Web-mjesto

University of Tuzla

Sveučilište u Tuzli

Bosna i Hercegovina

Web-mjesto

Sofia University

Sveučilište u Sofiji

Bugarska

Web-mjesto

University of Zagreb

Sveučilište u Zagrebu

Hrvatska

Web-mjesto

University of Osijek

Sveučilište u Osijeku

Hrvatska

Web-mjesto

University Of South Bohemia

Sveučilište Južne Bohemije

Češka

Web-mjesto

University of Eastern Finland

Sveučilište istočne Finske

Finska

Web-mjesto

University of Helsinki

Sveučilište u Helsinkiju

Finska

Web-mjesto

University de Haute Alsace

Sveučilište gornjeg Alsacea

Francuska

Web-mjesto

University of Strasbourg

Sveučilište u Strasbourgu

Francuska

Web-mjesto

Hochschule Anhalt

Sveučilište primijenjenih znanosti u Anhaltu

Njemačka

Web-mjesto

University of Vilnius

Sveučilište u Vilniusu

Litva

Web-mjesto

University of Montenegro

Sveučilište u Crnoj Gori

Crna Gora

Web-mjesto

Universiteit Utrecht

Sveučilište u Utrechtu

Nizozemska

Web-mjesto

Sveučilište Minho

Sveučilište Minho

Portugal

Web-mjesto

Novo sveučilište u Lisabonu

Novo sveučilište u Lisabonu

Portugal

Web-mjesto

University of Novi Sad

Sveučilište u Novom Sadu

Srbija

Web-mjesto

Universitas Comeniana Bratislavensis

Komenskovo sveučilište u Bratislavi

Slovačka

Web-mjesto

Univerzita Konstantina Filozofia V Nitre

Sveučilište Konstantina Filozofa u Nitri

Slovačka

Web-mjesto

University of Prešov

Sveučilište u Prešovu

Slovačka

Web-mjesto

Pavol Jozef Safarik University of Kosice

Sveučilište Pavol Jozef Safarik u Košicama

Slovačka

Web-mjesto

University of Ljubljana

Sveučilište u Ljubljani

Slovenija
Web-mjesto

Univerza v Mariboru

Sveučilište u Mariboru

Slovenija
Web-mjesto

Universitat Autonoma de Barcelona

Autonomno sveučilište u Barceloni

Španjolska

Web-mjesto

Universitat de Vic

Sveučilište u Vicu

Španjolska

Web-mjesto

University of Leeds

Sveučilište u Leedsu

Ujedinjeno Kraljevstvo

Web-mjesto

University of Portsmouth

Sveučilište u Portsmouthu

Ujedinjeno Kraljevstvo

Web-mjesto

University of Surrey

Sveučilište u Surreyju

Ujedinjeno Kraljevstvo

Web-mjesto

University of Westminster

Sveučilište u Westminsteru

Ujedinjeno Kraljevstvo

Web-mjesto