O programu Elia Exchange

Naša misija

Putem programa Elia Exchange nastojimo

  • pomoći budućim jezičnim stručnjacima u izgradnji najboljeg spoja vještina i iskustva, time što ćemo ih pogurati na početku karijere i
  • osigurati da se ovom industrijom bave sposobni, vješti jezični stručnjaci.

Trenutačni status

Program Elia Exchange uspostavljen je 2012. godine kao odgovor na prepoznatu prazninu u nastanku stručnjaka u jezičnoj industriji.

Program nastoji skratiti vrijeme potrebno da bi mladi nakon stjecanja diplome postali produktivni i vrijedni članovi tima, što ide u korist samim njima, ali i poslodavcu i jezičnoj industriji.

Program Elia Exchange od osnutka je izazvao mnogo zanimanja među članovima udruženja Elia, drugih organizacija i akademskih ustanova. Danas 20 nacionalnih koordinatora u 33 države, 33 sveučilišta u 17 država, 26 članova udruženja Elia i više od 200 studenata pomaže u razvoju inicijative. S razvojem programa EE pridružit će se više društava, sveučilišta i studenata.

Upoznajte nacionalnog koordinatora programa EE za svoju zemlju

Nacionalni koordinatori programa EE volonteri su iz društava članova udruženja Elia koji šire informacije o programu Elia Exchange u lokalnoj zajednici, potiču vezu između poslovnog svijeta i akademskih ustanova u svojoj zemlji i prenose korisne i iskoristive načine rada iz drugih zemalja i regija kako bi pomogli jezičnim stručnjacima u budućnosti. Da biste upoznali nacionalne koordinatore programa EE u svom području, kliknite ovdje.

Kako sudjelovati

Udruženje Elia Exchange otvoreno je akademskim ustanovama, društvima koja nude jezične usluge te studentima i diplomiranim studentima, na koje utječe oblikovanje budućnosti industrije.

Studenti i diplomirani studenti

Društva koja pružaju jezične usluge

Akademske ustanove

Upoznajte društva članove udruženja Elia koja su se pridružila programu EE

Upoznajte društva članove udruženja Elia koja su potpisala Kodeks ponašanja programa EE

Active Translators, Rumunjska

Clinter Traducciones e Interpretaciones, Španjolska

Sofita, Bugarska

Ciklopea, Hrvatska

Arabize, Egipat

Version internationale, Francuska

Gemino, Njemačka

Mayflower Language Services, Indija

Liguria Traduce, Italija

Diskusija, Litva

Global textware, Nizozemska

Expressão, Portugal

Literra, Rusija

exe, slovačka

Iolar, Slovenija

Nuadda Words and Languages, Španjolska

Diltra Uluslararasi Ceviri, Turska