Word nu lid om kennis uit te wisselen, contacten te leggen en bij te dragen aan de ontwikkeling van de taalprofessionals van de toekomst in het belang van de taalsector.

Elia Exchange is het grootste project van Elia. Het overbrugt de kloof tussen de academische en de zakenwereld in het belang van de taalsector door:

  • Waardevolle en innovatieve mogelijkheden te creëren voor vertaalstudenten, zodat zij praktijkervaring kunnen opdoen als aanvulling op hun studie.
  • De krachten te bundelen met onderwijsinstellingen die kwalitatieve academische programma’s aanbieden aan de taalindustrie.
  • Taalbedrijven te helpen met het werven van personeel dat beter geschoold is en dat kan inspelen op de snel veranderende behoeften van de industrie.

We bereiken deze doelen door middel van onze belangrijkste activiteiten en jaarlijkse projecten:

EE-forums

Er worden landelijke EE-forums gehouden om de samenwerking en dialoog te stimuleren tussen alle betrokkenen in de lokale markt, waaronder onderwijsinstellingen en taalbedrijven.

EE-MvO

Het EE-Memorandum van Overeenstemming is de ruggengraat van Elia Exchange-stages en zorgt ervoor dat taalbedrijven de beste methoden inzetten om een waardevolle ervaring te bieden aan de student.

EE-database

De EE-database helpt bij het vinden van een stage door de interesses van studenten te koppelen aan openstaande stagevacatures bij taalbedrijven.

EE-projecten voor het studiejaar 2018-2019

Elia Exchange-webinars
Voor elk nieuw onderwerp uit 2018 is een serie presentaties beschikbaar waarin dieper wordt ingegaan op de inhoud, waardoor deelnemers meer kennis opdoen over bepaalde onderwerpen. 
Bekijk de agenda.

Lokalisatie-simulatiespel
In het lokalisatie-simulatiespel krijgen studenten de kans om te ervaren hoe het is om aan een echt project voor een klant te werken, met alle uitdagingen van dien.

Cursus ‘Introductie in de lokalisatiesector’
Deze cursus biedt studenten een introductie in de praktijk van de sector en laat hen ervaren hoe taalbedrijven werken, om studenten te helpen verschillende wegen te ontdekken naar een succesvolle carrière.

Online EE-forum
Op het EE-forum komt de EE-community bijeen. Op dit forum worden de beste werkmethoden, ideeën en optimale oplossingen gedeeld.

Thema van het jaar
Elk jaar zullen de EE-forums een jaarlijks thema hebben waar de discussie op zal worden gefocust zodat de aandeelhouders samen kunnen werken om de studenten beter op de sector voor te bereiden.

Het thema van dit studiejaar is:Kwaliteitsprocessen vanuit de industrie, toegepast op de methodologie van het klaslokaal: Professionele methoden voor kwaliteitsevaluaties aanbieden.

EE-vrijwilligerswerk
EE-vrijwilligerswerk geeft EE-studenten aanvullende mogelijkheden om praktijkervaring op te doen en in contact te komen met de sector.

Wie kunnen er deelnemen

Elia Exchange staat open voor betrokkenen in de sector die erin geïnteresseerd zijn om gezamenlijk en coöperatief te werken aan een betere toekomst voor de taalsector.

Studenten en pas afgestudeerden
Werk aan je toekomst als taalprofessional en krijg toegang tot extra mogelijkheden om een potentiële werkgever te laten zien wat je waard bent.

Zoek uit hoe je waardevolle persoonlijke ervaring kunt opdoen.

Taalbedrijven
Beïnvloed de toekomst en de professionalisering van de taalsector.

Schrijft u zich nu in om:

  • Kennis uit te wisselen met onderwijsinstellingen en invloed uit te oefenen op hoe afgestudeerden worden voorbereid op de arbeidsmarkt.
  • Getalenteerde taalprofessionals te ontmoeten en de zekerheid te hebben dat nieuwe werknemers met een EE-stage op hun cv geen lange inwerkperiode nodig hebben.
  • De zichtbaarheid en profilering van uw bedrijf te verbeteren.

Elia Exchange is beschikbaar voor Elia-leden die hun toewijding aan het Momorandum van Overeenstemming demonstreren door middel van de EE-gedragscode.

Zoek uit hoe u de toekomst van de industrie kunt vormgeven

Onderwijsinstellingen
Verbeter de arbeidskansen van uw studenten door de toegang tot een netwerk van industriepartners, een scala aan stagemogelijkheiden te vergoten en een manier om nieuwe studenten aan te trekken.

Ontdek wat een lidmaatschap te bieden heeft voor uw studenten.

EE-onderwijsleden

De volgende onderwijsinstellingen zijn al aangesloten bij Elia Exchange:

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws over Elia en Elia Exchange

The EE Online Forum is now live!

The Elia Exchange (EE) Online Forum is now up and running! EE Academic Members, EE National Coordinators and Elia Full Members, you are invited to sign up, edit your profile, post your news and share thoughts on how best to bridge... Read More Read More

EE Survey

Building a solid bridge together – Elia Exchange survey is open until 24 July Bridges bring people closer. However, they need to be solid to get you where you want to be. Elia Exchange is recognised as the most mature... Read More Read More

Contact

Bent u geïnteresseerd maar wilt u toch graag eerst nog wat meer informatie, het liefst door iemand van het EE-team te spreken? Klik op ‘Contactgegevens’ voor een compleet overzicht van de contactgegevens van uw aanspreekpunt voor Elia Exchange.

Contactgegevens