Voor taalbedrijven

Waarom deelnemen?

Elia Exchange biedt taalbedrijven de kans om de toekomst van de taalindustrie te beïnvloeden.

Wanneer u het EE-MvO ondertekent, laat u daarmee blijken dat u streeft naar ethische bedrijfsvoering en investeringen in de groei en professionaliteit van de taalsector.

Wanneer uw bedrijf zich aansluit bij de Elia Exchange-gedragscode, brengt dit vele directe voordelen met zich mee voor het bedrijf:

 • Een erkende structuur en een ondersteunend netwerk om u te helpen transparante en voor beide partijen gunstige stages aan te bieden.
 • De kans om kennis uit te wisselen met onderwijsinstellingen en invloed uit te oefenen op hoe afgestudeerden worden voorbereid op de arbeidsmarkt.
 • Een manier om met nieuwe getalenteerde werknemers en freelancers in contact te komen.
 • De garantie dat nieuwe werknemers met een EE-stage op hun CV geen uitgebreide introductietraining nodig hebben.
 • De kans om als een ‘ethisch’ bedrijf erkend te worden, dat veel aandacht besteedt aan de omgeving waar studenten in terechtkomen tijdens hun stages.
 • De mogelijkheid om de sector te beïnvloeden en tegelijkertijd het profiel van uw eigen bedrijf in de sector te verbeteren.

Als lid van Elia heeft u toegang tot Elia Exchange en hulpmiddelen zoals de EE-MvO en de EE Database, die uw bedrijf in staat stellen invloed uit te oefenen op hoe afstuderende vertalers worden getraind en hoe zij succesvol concurreren voor banen.

Manieren om hierbij betrokken te raken zijn onder andere:

 • Deelnemen aan de EE-forums die in uw land worden georganiseerd. Deze forums zorgen voor een continue en wederzijds voordelige connectie met alle EE-onderwijsleden in uw land, waardoor u een speciale band met hen opbouwt.
 • Deelnemen aan open uitwisselingen met opleidingsinstituten voor vertalen.
 • Stages aanbieden voor studenten of pas afgestudeerden.

Stages

Stages zijn waardevol voor alle drie de soorten Elia Exchange-partners:

 • Studenten doen ervaring, vaardigheden en inzichten op in de ‘echte werkwereld’, bouwen een netwerk op en krijgen de kans om een potentiële werkgever te laten zien wat ze waard zijn.
 • Onderwijsinstellingen krijgen steun bij het bereiken van hun doel: studenten voorbereiden op een succesvolle carrière in de taalsector. Hoe meer afgestudeerden een baan vinden, hoe beter de reputatie van de onderwijsinstelling wordt.
 • Taalbedrijven hebben de mogelijkheid potentiële werknemers te beoordelen in echte werkomstandigheden gedurende langere tijd (voorselectie); geschikte stagiairs in te zetten om de productiecapaciteit toe te laten nemen; elk jaar een rol te spelen in de ontwikkeling van de kwaliteit van de nieuwe groep gediplomeerden, wat leidt tot kortere trainingsperiodes voor nieuwe werknemers.

Een transparant systeem

Veel bedrijven hebben hun eigen systeem voor het inhuren van stagiars. Maar bedrijven die de EE-gedragscode tekenen, bieden studenten en onderwijsinstellingen de veiligheid en zekerheid van het EE-MvO.

Elia’s exclusieve EE-MvO is een instrument dat:

 • Bedrijven helpt om te definiëren welke soort stage ze aanbieden.
 • Het mogelijk maakt voor de student om een geïnformeerde stagekeuze te maken.
 • De kwaliteitsstandaard bepaalt waaraan alle partijen zich zullen houden.
 • Duidelijk maakt dat bedrijven die lid zijn van Elia, ernaar streven om kwaliteitsstages aan te bieden.
 • Onderwijsinstellingen aanmoedigt om hun beste studenten te laten profiteren van het programma.
 • Een fundament vormt voor goede werkpraktijken die verder gaan dan de stage en uiteindelijk gunstig zijn voor de gehele sector.

 

Het koppelen van studenten en stages

De EE-database is een register van stages bij bedrijven die zich hebben aangesloten bij de EE-gedragscode en studenten die op zoek zijn naar een stage.

 

Kennis en ervaring delen

Vertalen vormt de kern van onze sector en dat zal zo blijven, maar hoe en wat we vertalen verandert continu en op hoog tempo. Het zijn de mensen uit het veld die het meeste van deze veranderingen merken. Zij zijn dus de meest geschikte personen om informatie over nieuwe trends en werkwijzen te verspreiden.

Het EE-forum is een belangrijk onderdeel van Elia Exchange. Het is een trefpunt waar onderwijsinstellingen en taalbedrijven samen kunnen nadenken over zaken als:

 • Hoe relevant en up-to-date is de informatie die studenten tijdens hun studie krijgen wanneer de student afstudeert en in de echte wereld terechtkomt?
 • Hoe kunnen stages voor studenten van nut zijn?
 • Hoe ziet de toekomst van de vertaalsector eruit en hoe kunnen we die vormgeven?
 • Wat is de rol en het belang van technologie in de sector en wat moeten pas afgestudeerden erover weten?

Ons team van nationale EE-coördinatoren (NC’s) is verantwoordelijk voor de organisatie van de EE-fora op regionaal en nationaal niveau, en voor het stimuleren van het delen van informatie en ideeën over hoe pas afgestudeerden het beste kunnen worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Hierbij houden zij rekening met regionale verschillen.

 

Meld u nu aan!

Als uw bedrijf geregistreerd staat bij Elia Exchange, kunt u bijdragen aan de ontwikkeling en het succes van het programma, informatie op de EE-website zetten over stagemogelijkheden bij uw taalbedrijf en geschikte kandidaten vinden.

Leden van Elia kunnen zich alleen aanmelden als zij de EE-gedragscode ondertekenen.

Als uw bedrijf al lid is van Elia, kunt u de EE-gedragscode downloaden en deze ondertekend opsturen naar het hoofd van het EE-programma. Uw EE-lidmaatschap wordt dan geactiveerd, uw bedrijf wordt op deze website opgenomen in de lijst van geregistreerde Elia-leden en u kunt uw stagevacatures plaatsen via Elia Synergy.

Als uw bedrijf nog geen lid is van Elia, bezoek dan onze website voor informatie over de voordelen van een Elia-lidmaatschap met toegang tot Elia Exchange voor uw taalbedrijf.

Download nu de EE-gedragscode!