Za akademske ustanove

Zakaj sodelovati?

Akademske ustanove usposabljajo prevajalce, ki bodo v prihodnosti sodelovali s ponudniki jezikovnih storitev. Elia Exchange ponuja priložnosti za povezovanje z industrijo, da lahko bolje pripravite študente, oblikujete prihodnost industrije in izboljšate svoj profil.

Elia Exchange zagotavlja:

 • platformo za odprto izmenjavo med akademskimi ustanovami in ponudniki jezikovnih storitev s forumi EE,
 • pripravništvo pri ponudnikih jezikovnih storitev za študente in nedavne diplomante s pomočjo zbirke podatkov EE.

Članstvo v programu Elia Exchange akademskim ustanovam ponuja:

 • mrežo partnerjev za opravljanje prakse v industriji, kar zagotavlja aktualne informacije o razvoju industrije, novih orodjih in drugih novostih,
 • dostop do konkretnih lokalizacijskih primerov za študentsko prakso, preden študenti vstopijo v poslovni svet,
 • širok dostop do kakovostnega pripravništva za študente in diplomante na podlagi memoranduma o soglasju za EE,
 • dodatno tržno priložnost za privabljanje študentov,
 • dostop do arhiva referenčnih dokumentov Elia, predstavitev in delavnic ponudnikov jezikovnih storitev, podrobnih povratnih informacij o študentovih prednostih in slabostih v času pripravništva.

Pripravništvo

Pripravništvo je koristno za vse tri partnerje pobude Elia Exchange:

 • Študenti pridobijo izkušnje, znanja, vpogled v »dejanski svet prevajanja«, povezave in priložnosti, da se dokažejo potencialnemu delodajalcu.
 • Akademske ustanove prejmejo podporo pri doseganju svojih ciljev in namenov: pripraviti študente za uspešno kariero v jezikovni industriji. Visoka zaposljivost diplomatov prav tako povečuje ugled akademske ustanove.
 • Ponudniki jezikovnih storitev lahko ocenijo potencialne delojemalce v dejanskih delovnih pogojih skozi daljše časovno obdobje (uvajanje), izkoristijo lahko sposobnosti pripravnikov, da povečajo produktivnost podjetja, ter sodelujejo pri razvoju splošne kakovosti novih diplomantov, kar posledično skrajša čas usposabljanja novih zaposlenih.

Pregleden sistem

Številna podjetja imajo svoj način zaposlovanja pripravnikov. Podjetja, ki so podpisala kodeks ravnanja EE, zagotavljajo študentom in akademskim ustanovam, da pripravništvo poteka v skladu z določili dokumenta EE MoU.

EE MoU (memorandum o soglasju) združenja Elia je orodje, ki:

 • pomaga podjetjem opredeliti vrsto pripravništva, ki ga ponujajo,
 • ponuja študentom informacije o pripravništvu, ki ga nameravajo sprejeti,
 • za vse partnerje vzpostavlja enovite standarde kakovosti,
 • zavezuje vsa podjetja, ki so člani združenja Elia, da ponujajo kakovostno pripravništvo,
 • spodbuja akademske ustanove, da na pripravništvo pošiljajo svoje najboljše študente.

Seznanjanje študentov s pripravništvom

Zbirka podatkov EE vsebuje podatke o vseh študentih, ki iščejo pripravništvo, in o vseh pripravniških mestih, ki so na voljo pri ponudnikih jezikovnih storitev. Oba partnerja sta obveščena o ustreznosti. Akademske ustanove imajo vpogled v seznam registriranih študentov in prostih delovnih mest, o katerih se ustrezno posvetujejo.

Ponudniki jezikovnih storitev lahko prek zbirke podatkov EE razvijajo odnos ne le z bližnjimi, temveč tudi z bolj oddaljenimi akademskimi ustanovami. S tem širijo možnost pridobivanja kakovostnih pripravnikov in obseg ponujenih pripravništev (npr. za izkoriščanje različnih jezikovnih in drugih sposobnosti).

Podobno je z registracijo za Elia Exchange, kjer akademske ustanove širijo svojo mrežo ponudnikov jezikovnih storitev, ki jim zaupajo ustrezno usposabljanje in nadzor nad njihovimi študenti.

 

Izmenjava znanja in izkušenj

Prevajanje je in bo ostalo temelj našega poslovanja, vendar se hitro spreminja, kako in kaj prevajamo. Te spremembe najbolj vplivajo prav na podjetja na trgu. Zato ta najučinkoviteje širijo najnovejše trende in prakse.

Forum EE je sestavni del programa Elia Exchange. Zagotavlja prizorišče, kjer lahko akademske ustanove in ponudniki jezikovnih storitev skupaj obravnavajo vprašanja, kot so:

 • Kako diplomanti ocenjujejo informacije, ki so jih prejeli v predavalnici, z vidika pomembnosti in aktualnosti, ko začenjajo svojo kariero?
 • Kako so lahko pripravništva za študente izjemno koristna?
 • Kakšna je prihodnost prevajalske industrije in kako jo lahko oblikujemo?
 • Kakšna sta vloga in pomen tehnologije znotraj industrije in kaj morajo vedeti novi diplomanti?

Glede na spremenljive regionalne potrebe je naša ekipa prostovoljcev – nacionalnih koordinatorjev (NC) EE – odgovorna za organizacijo forumov EE na lokalni in nacionalni ravni ter spodbuja izmenjavo informacij in zamisli o tem, kako najbolje usposobiti diplomante in jih pripraviti na zaposlitev.

 

Prijavite se!

S prijavo za članstvo v programu EE vzpostavite stik z jezikovno industrijo in sodelujete pri naših različnih pobudah.

Če želite postati član programa EE, izpolnite spletno prijavo. Članarina znaša 150 € in traja 12 mescev od prejema plačila.

Z oddajo te prijavnice se strinjate s Splošnimi pogoji programa Elia Exchange in s smernicami za uporabo logotipa Elia Exchange.

Prijavite se!